Zaposlenje

Timski rad definiše naš uspeh. Postizanje zdravog balansa između posla i života nije mala stvar, zato težimo ka tome da brinemo za svakog člana našeg globalnog tima pomoću alata, resursa i pružanja podrške koja im je neophodna da napreduju – ne samo prilikom saradnje s nama, nego i u njihovim svakodnevnim poduhvatima.

Transparentnost u pokrivenosti (TIC)

Zahteva od osiguravača i grupnih zdravstvenih planova da kreiraju javno dostupne mašinski čitljive datoteke koje sadrže dogovorene cene za dobavljače u mreži i istorijske zahteve za dobavljače van mreže. Da biste pristupili mašinski čitljivom preuzimanju datoteke, koristite 9-cifreni identifikacioni broj poslodavca (EIN) kompanije Superior Essex: 20-0282396

Klikni na platformu na kojoj želiš da podeliš ovu stranicu. Hvala na deljenju stranice!